Zoznam registrovaných pretekárov

Priebežne aktualizovaný zoznam na základe zoznamu vydaných licencií SZC Zoznam vydaných licencií v roku 2017 (.xls) a pridelených národných čísiel

zoznam pretekárov BMX aktualizovaný 20.4.2017

Historické dokumenty:

zoznam pretekárov BMX aktualizovaný 19.5.2016
zoznam pretekárov BMX aktualizovaný 28.4.2016
zoznam pretekárov BMX aktualizovaný 30.6.2015
zoznam pretekárov BMX aktualizovaný 27.4.2015
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 8.4.2015
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 5.6.2014
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 30.4.2014
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 10.4.2014
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 14.6.2013
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 10.5.2013
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 25.4.2012
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 26.3.2012
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 1.7.2011
zoznam pretekárov BMX, aktualizovaný 12.5.2011