Zomrel Ing. Pavol Palásthy, priekopník slovenského bikrosu

Vážení priatelia slovenského bikrosu - BMX.
Oznamujeme Vám smutnú správu, že dňa 19.1.2018, vo veku 64 rokov, náhle zomrel Ing. Pavol Palásthy, 
náš priateľ a priekopník slovenského bikrosu, jeden zo zakladateľov, obetavých členov 
a funkcionárov prvého bikrosového klubu BMX Podbreziny Liptovský Mikuláš. 
Bol tiež jedným zo zakladateľov a dobrovoľným funkcionárov Slovenskej asociácie BMX.
Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 25.1.2018 od 14:30 hod. v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. 

Ktorí z Vás ste Paľa poznali, venujte mu prosím tichú spomienku a zapáľte sviečku.
Kto žije v spomienkach tých ktorých opustil, ten nezomrel.

S vďakou,
Mikuláš Rapčan
BMX klub Rača