Upozornenie

Nižšie menovaných jazdcov a ich rodičov žiadam, aby dodržiavali platný Súťažný poriadok BMX na rok 2013 – bod č. 6 Štartové čísla, časť Priorita priradených čísel.
Manik Marko 111, Maniková Dominika 101, Madarásová Kristína 101, Nagy Patrik 111, Rojček Adam 101, Veľký Mário 103, Zeman Filip 101.

· Národné prioritné číslo podľa umiestnenia v Slovenskom pohári BMX v predchádzajúcom roku – pre kategórie uvedené v bode č. 4 tohto súťažného poriadku:
· mladší pretekári: 101-103
· starší pretekári:  111-113

Na pretekoch BMX konaných na území Slovenska je pretekár povinný štartovať  so štartovým  číslom,  ktoré  mu na základe uvedenej žiadosti pridelil športový riaditeľ SZC-BMX. Toto štartové číslo má pretekár BMX napísané v Zozname pretekárov BMX 2013, zverejnenom na www.bmx-slovakia.sk
Pripomínam vám, že na základe umiestnenia v Slovenskom pohári BMX 2012 vám boli, podľa platných pravidiel BMX, pridelené tieto národné prioritné štartové čísla, s ktorými ste povinní štartovať na pretekoch Slovenského pohára BMX a na majstrovstvách Slovenska BMX.
Dúfam, že na nasledujúcich pretekoch Slovenského pohára BMX v Liptovskom Mikuláši budete rešpektovať vyššie uvedené pravidlá, tak ako ich rešpektuje väčšina pretekárov.

Ďakujem za porozumenie.
Mikuláš Rapčan
Š.r.SZC-BMX