ME BMX a Európsky Challenge – zmena tréningov

Nový časový rozvrh tréningov nájdete v priloženom súbore. Tréning podľa krajín je rozdelený do blokov „A, B, C, D“ . Slovensko patrí do bloku „B“, spolu s Francúzskom máme tréning: vo štvrtok 11.7. od 14:50 do 16:30 (1 hod. 40 min.), v piatok 12.7. od 10:00 do 10:55 (50 min.) Tréning podľa krajín dňa 11.7. – štvrtok a 12.7. – piatok sa týka iba kategórií „challenge“. Tréning pre kategórie „championships“ – juniorky, juniori, muži elite, ženy elite je presunutý zo štvrtka 11.7. na piatok 12.7. v čase od 12:00 do 13:45 (1 hod. 45 min). Do pred štartového priestoru sa dostavte 15 min. pred začiatkom tréningu.